بزرگترین قرارداد شرکت مرک

در 18 نوامبر 2015 ، مرک بزرگترین قرارداد در طی 347 سال گذشته خود را منعقد کرد که طی آن مرکز پژوهش و تامین کننده مواد شیمیایی سیکما را به مبلغ 17 میلیارد دلار خرید .