درباره ما

شرکت آریاوجد در سال 1372 هجری شمسی برابر 1993 میلادی تأسیس گردید .فعالیت خود در زمینه صادرات محصولات تولیدی کشور و همچنین واردات ملزومات پزشکی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی و سایر موارد مرتبط با آن را ادامه داده است.


این شرکت قریب به دو دهه به طور مستمر با شرکت مرک( (Merck آلمان مشغول به همکاری بوده و نمایندگی محصولات شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت را بر عهده داشته و در این راستا با بسیاری از مراکز تحقیقاتی ، دانشگاهی ، کارخانجات تولیدی اعم از داروسازی و غیره همکاری می نماید . بدیهی است استمرار این تعامل با صاحبان کار و موسسات تولیدی و تحقیقاتی نتیجه یک تلاش صمیمانه و صادقانه بوده است ، که امید است با پشتیبانی و حمایت آنها بتوانیم همچنان ادامه دهنده این مسیر باشیم.