نشست رسانه ای مدیرعامل و رئیس شرکت مرک در شانگهای چین

اخیراً دکتر Udit Batra مدیرعامل و رئیس شرکت مرک و مدیران دیگر این شرکت در یک نشست رسانه ای در شانگهای چین حضور داشتند . دکتر Udit Batra مشاهدات خود از کمپانی های چینی و استراتژی گسترش بازار چین و مسائل دیگر را با خبرنگاران به اشتراک گذاشت .